Jordan 4 Hållbarhet för miljön – vad du behöver veta


När vi tänker på hållbarhet tenderar vi att fokusera på människans konsumtion och dess inverkan på jorden som helhet. Detta är dock bara en aspekt av hållbarhet, och det är en viktig aspekt. Faktum är att företag som fokuserar på att bedriva sin verksamhet på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt har mycket större chans att lyckas i det långa loppet än de som inte gör det. Många människor drar sig för att tänka på hållbarhet eftersom de antar att det innebär att de måste ge upp de saker de älskar. Det är dock inte nödvändigtvis sant. När vi tänker på saker och ting ur ett bredare miljöperspektiv har det faktiskt en del positiva fördelar för oss alla. Här är tre sätt som Jordan 4 Sustainability kan hjälpa dig att leva ett lyckligare liv och samtidigt skydda planeten för framtida generationer.

Att skydda miljön är bra för alla

När vi tänker på miljömässig hållbarhet är det lätt att tänka på planeten. Att skydda miljön har dock många fördelar även för människor. Hållbara metoder kan skydda din och din omgivnings hälsa genom att minska exponeringen för luft- och vattenföroreningar. De kan också bidra till att skydda framtida generationers hälsa genom att minska utsläppen av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna. Friskare människor kan leva ett hälsosammare liv och vara mer produktiva på arbetsplatsen. När företag investerar i hållbara metoder minskar de också de kostnader som kommer från föroreningar och avfall. Dessa besparingar kan användas till andra saker, bland annat bättre löner för de anställda.

Hållbarhet innebär att leva bekvämt och använda färre resurser.

Teoretiskt sett skulle vi ha mycket att välja på om allt vi någonsin velat ha fanns tillgängligt. Men resurserna är knappa. Det finns bara så många tillgängliga och vi kan inte göra mer av dem. Även om vi har mer än tillräckligt för att gå runt, har inte alla tillgång till dessa resurser. Faktum är att vissa människor inte har tillräckligt med resurser för att kunna leva bekvämt. När vi tänker på hållbarhet försöker vi balansera dessa saker. Vi vill se till att alla på planeten har tillräckligt med resurser för att leva bekvämt, men vi vill inte förbruka alla resurser. Du kan se detta koncept i arbete i olika aspekter av våra liv. När du till exempel går till mataffären sträcker du dig alltid efter de återvinningsbara påsarna. Du vill försäkra dig om att påsen är tillräckligt stark för att hålla dina matvaror samtidigt som den är ett hållbart val. Du vet att den kommer att brytas ner med tiden, och du kan slänga den när den har gjort sitt jobb.